مقررات مرتبط به فوتبال


مقررات مبارزه با دوپینگ فیفا 2019
مقررات مبارزه با دوپینگ فیفا 2019

....

ادامه
آیین دادرسی کمیته وضعیت و اتاق حل اختلاف فیفا نوامبر 2019
آیین دادرسی کمیته وضعیت و اتاق حل اختلاف فیفا نوامبر 2019

....

ادامه
قوانین بازی 2020-2019 بورد بین المللی فوتبال
قوانین بازی 2020-2019 بورد بین المللی فوتبال

....

ادامه
دستورالعمل اجرایی مسابقات AFC سال 2019
دستورالعمل اجرایی مسابقات AFC سال 2019

....

ادامه
تغییرات و شفاف سازی قوانین بازی 2020-2019 کمیته داوران 1398
تغییرات و شفاف سازی قوانین بازی 2020-2019 کمیته داوران 1398

....

ادامه
مقررات انضباطی و اخلاق AFC سال 2018
مقررات انضباطی و اخلاق AFC سال 2018

....

ادامه
دستورالعمل ورود به مسابقات باشگاهی AFC سالهای 2020-2017
دستورالعمل ورود به مسابقات باشگاهی AFC سالهای 2020-2017

....

ادامه
مقررات استاندارد فیفا برای تشکیل اتاق حل اختلاف داخلی 2008
مقررات استاندارد فیفا برای تشکیل اتاق حل اختلاف داخلی 2008

....

ادامه
مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان 1396
مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان 1396

بنام خدا

مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان

فدراسیون فوتبال

ادامه