سید محمدرسول باختر

سید محمدرسول باختر

عضو گروه و همکار

راه‌های دسترسی

سید محمد رسول باختر، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع پایان‌نامه "بررسی حقوقی قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای و باشگاه‌های فوتبال در پرتو مقررات و مراجع صالح" است. ایشان نویسنده بیش از ده عنوان کتاب در زمینه حقوق است و به‌صورت تخصصی به تحلیل مسائل روز حقوق فوتبال می‌پردازد.

باختر مسلط به زبان انگلیسی است و از سوابق ایشان می‌توان به دو سال مذاکره و قرارداد نویسی حرفه‌ای در امور تجاری، حضور، طرح شکایت و ارسال دفاعیه در کمیته های فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، و همچنین ارائه مشاوره به باشگاه‌ها در زمینه حقوق فوتبال، اشاره کرد.