پادکست حقوق ورزش

قسمت 0 - معرفی پادکست حقوق ورزش

امیرارسلان اسکندری-21 فروردین 1399
قسمت 0 - معرفی پادکست حقوق ورزش

در این قسمت، مختصری راجع خودِ پادکست حقوق و ورزش گفتم. این که توی این پادکست قراره راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم.