آکادمی اسپولگ

یکی از چالش های جدی ورزش کشور، عدم وجود دانش تخصصی در حوزه حقوق ورزش و متعاقب آن کمبود افراد متخصص در این حوزه است. در این راستا، یکی از زمینه‌های اصلی هدف‌گذاری شده برای فعالیت‌های دفتر حقوق ورزش اسپولگ، ارائه آموزش‌های تخصصی و برگزاری وبینار های مرتبط با حوزه حقوق ورزش با هدف پرورش افراد متخصص است. در این راستا، دفتر حقوق ورزش اسپولگ  اقدام به برگزاری دوره‌ها و وبینارهای ذیل می‌نماید:

دوره‌ها و وبینارهای آموزشی

اعتبارسنجی گواهینامه‌های آموزشی

برای بررسی صحت گواهینامه، شماره هشت رقمی مندرج بر روی آن را در کادر روبرو وارد نمایید.