عضو گروه و همکار

مریم سیف‌اللهی

مریم سیف اللهی دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و مسلط به زبان انگلیسی است. ایشان بر زمینه‌هایی چون آرا و رویه قضایی کمیته وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فیفا و نیز قرارداد‌های تجاری در ورزش تمرکز دارد. سیف‌اللهی سابقه فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌هایی چون حقوق مالکیت فکری، حقوق اداری و اقتصادی را نیز دارد و با زبان آلمانی آشنا است. ایشان در حال حاضر علاوه بر گروه اسپولگ، با دیتابیس اتاق حل اختلاف فیفا (DRC Database) نیز به صورت از راه دور همکاری می‌کند.