مقررات AFC در مورد لیست باشگاه‌ها در لیگ نخبگان آسیا

06 تیر 1403
مقررات AFC در مورد لیست باشگاه‌ها در لیگ نخبگان آسیا

با انتشار نسخه کامل مقررات لیگ نخبگان آسیا (دریافت نسخه کامل)، اطلاعات دقیق‌تری در مورد قوانین مربوط به لیست بازیکنان در این مسابقات در اختیار داریم که متفاوت از قوانین قبلی لیگ قهرمانان آسیا است. 


اولین نکته مهم، همان طور که انتظار میرفت در این مقررات جدید محدودیت مربوط به استفاده از بازیکنان خارجی حذف شده است و به نظر میرسد از این پس، این محدودیت صرفاً براساس مقررات داخلی هر فدراسیون تعیین خواهد شد. برای مثال، چنانچه فدراسیونی تصمیم بگیرد به طور کامل محدودیت استفاده از بازیکن خارجی را از لیگ داخلی خود حذف کند، باشگاهی که به عنوان نماینده از آن فدراسیون در لیگ نخبگان حاضر می‌شود، با محدودیتی از سوی AFC روبرو نیست و میتواند از همان تعداد بازیکن خارجی که در لیگ داخلی مجاز به استفاده بوده، در لیگ نخبگان هم استفاده کند.

علاوه بر این، محدودیتی هر چند حداقلی در جهت استفاده بیشتر از بازیکنان جوان و یا آموزش دیده توسط باشگاه یا فدراسیون در مقررات جدید اضافه شده است که جزئیات آن در ادامه است.

در مقررات جدید مفاهیمی جدیدی تحت عنوان "ّبازیکن بومی"، "بازیکن آموزش دیده فدراسیون" و "بازیکن آموزش دیده باشگاه" درج شده است که ترجمه این تعاریف و مقرره مربوطه به لیست باشگاه‌ها در ادامه آمده است.

به نظر میرسد این تعاریف جدید توسط AFC برگرفته از مقررات مشابه در اروپا و توسط UEFA است که البته در مقررات AFC مقررات کمتر سخت‌گیرانه است، چرا که برای مثال در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا حداقل ۸ بازیکن از لیست ۲۵ نفره باید از بازیکنان بومی (نه لزوماً از آن کشور) باشند، اما اینجا در مقررات AFC فقط ۲ بازیکن بیان شده است.

نکته دیگری که باید مدنظر قرارداد این است که در تعریف‌های ارائه شده، برای این که بازیکن بومی محسوب شود نیاز نیست که ملیت آن کشور را داشته باشد و صرفاً معیار مدت زمان آموزش در مد نظر مقررات است.


در ادامه ترجمه مقررات مربوطه در مورد تعریف بازیکنان بومی و نحوه ارائه لیست بازیکنان آماده است.

بازیکن بومی (Homegrown Player)

بازیکنی که طبق تعریف‌های ذیل، یک بازیکن آموزش دیده فدراسیون و یا یک بازیکن آموزش دیده باشگاه است.

بازیکن آموزش دیده فدراسیون (Association-Trained Player)

بازیکنی که بین شروع فصل ورزشی داخلی که در آن به سن پانزده (۱۵) سالگی می‌رسد و پایان فصل ورزشی داخلی که در آن به سن بیست و یک (۲۱) سالگی می‌رسد، صرف نظر از ملیت او، برای مدتی پیوسته یا غیرپیوسته حداقل سی و شش (۳۶) ماه در یک باشگاه یا در یک (۱) یا چند باشگاه وابسته به همان فدراسیون عضو که باشگاه فعلی او به آن تعلق دارد، ثبت شده باشد.

بازیکن آموزش دیده باشگاه (Club-Trained Player)

بازیکنی که بین شروع فصل ورزشی داخلی که در آن به سن پانزده (۱۵) سالگی می‌رسد و پایان فصل ورزشی داخلی که در آن به سن بیست و یک (۲۱) سالگی می‌رسد، صرف نظر از ملیت او، برای مدتی پیوسته یا غیرپیوسته حداقل سی و شش (۳۶) ماه در باشگاه فعلی خود ثبت نام شده باشد.

ماده ۲۴ مقررات در مورد ثبت بازیکنان

۲۴.۱. در هر پنجره ثبت، هر باشگاه شرکت کننده باید دو (۲) فهرست از بازیکنان را به شرح زیر ارائه دهد:

۲۴.۱.۱. فهرست A: هر باشگاه شرکت کننده باید حداقل هجده (۱۸) و حداکثر بیست و پنج (۲۵) بازیکن را ثبت کند. حداقل دو (۲) جایگاه منحصراً برای بازیکنان بومی (HomeGrown) رزرو شده است و هیچ باشگاهی نمی‌تواند بیش از یک (۱) بازیکن آموزش دیده فدراسیون را در این دو (۲) جایگاه در فهرست A داشته باشد. اگر یک باشگاه شرکت‌کننده کمتر از دو (۲) بازیکن بومی در فهرست الف داشته باشد، حداکثر تعداد بازیکنان در فهرست الف به شرح زیر کاهش می‌یابد:

۲۴.۱.۲. فهرست B: هر باشگاه شرکت کننده می‌تواند تا ده (۱۰) بازیکن را ثبت کند. فقط بازیکنانی که در یا بعد از ۱ ژانویه ۲۰۰۳ (۱۱ دی ۱۳۸۱) متولد شده‌اند می‌توانند در فهرست B ثبت شوند.

۲۴.۱.۳. هر باشگاه شرکت کننده مسئول ارسال فهرست A و فهرست B خود به دبیرخانه کل AFC است، که باید توسط باشگاه شرکت کننده امضا شده و توسط فدراسیون عضو آن تأیید، اعتبارسنجی و به طور تکمیلی امضا شده باشد. فهرست A باید هر بازیکنی را که به عنوان بازیکن بومی واجد شرایط است مشخص کند و همچنین بیان کند که آیا آن‌ها بازیکن آموزش دیده فدراسیون هستند یا آموزش دیده باشگاه.

۲۴.۲. اگر دبیرخانه کل AFC تمام اسناد مورد نیاز را تا مهلت تعیین شده برای یک پنجره ثبت دریافت نکند، باشگاه شرکت‌کننده مربوطه به عنوان کناره‌گیری کرده از مسابقات در نظر گرفته خواهد شد و مشمول ماده ۵ مقررات خواهد بود.


۲۸.۲. هر باشگاه شرکت‌کننده باید فهرستی شامل حداقل هجده (۱۸) و حداکثر سی و پنج (۳۵) بازیکن شرکت‌کننده را مطابق با ماده ۲۴ این مقررات ارائه دهد.

۲۸.۲.۱. هر باشگاه شرکت‌کننده باید حداقل سه (۳) دروازه‌بان را در ثبت نام خود ثبت کند. حداقل دو (۲) دروازه‌بان باید در فهرست الف ثبت شوند.


همچنین در پاراگراف اول ماده ۳۱ بیان شده است:

هر باشگاه شرکت کننده باید قبل از هر مسابقه یک فهرست انتخاب بازیکن ارائه دهد که یازده (۱۱) بازیکن اصلی، از جمله کاپیتان تیم و تا دوازده (۱۲) بازیکن ذخیره را که در پنجره ثبت نام مربوطه ثبت شده‌اند، مشخص می‌کند. برای رفع هرگونه ابهام، بازیکنان شرکت کننده می‌توانند از هر دو فهرست A و B انتخاب شوند.