دستورالعمل‌های جدید دیوان داوری ورزش برای محافظت از شهود آسیب‌پذیر

11 بهمن 1402
دستورالعمل‌های جدید دیوان داوری ورزش برای محافظت از شهود آسیب‌پذیر

مقدمه

در دسامبر 2023، شورای بین‌المللی داوری ورزش (ICAS) دستورالعمل‌های جدیدی را برای حفاظت از شهود آسیب‌پذیر در دادرسی‌های دیوان داوری ورزش (CAS) منتشر کرد. این دستورالعمل‌ها، که با هدف ارائه رهنمودهایی جامع برای تضمین امنیت و حرمت شهود آسیب‌پذیر طراحی شده‌اند، نقش مهمی در تقویت عدالت و انصاف در فرآیند دادرسی ورزشی ایفا می‌کنند.


تعریف شهود آسیب‌پذیر

دستورالعمل‌های جدید، تعریفی گسترده از شهود آسیب‌پذیر ارائه می‌دهند. این گروه شامل افرادی می‌شود که ممکن است شهادت دادن برای آن‌ها خطراتی نظیر (باز)آسیب‌دیدگی، تهدید امنیت شخصی، خطر قابل توجهی برای شهرت، یا انتقام‌جویی به همراه داشته باشد. به‌ویژه، کودکان و افراد دارای ناتوانی ذهنی به طور خاص به عنوان شهود آسیب‌پذیر شناخته می‌شوند.


اقدامات پیش از جلسه دادرسی

قبل از آغاز جلسات دادرسی، پنل‌های دیوان داوری ورزش (CAS) موظفند تا اطلاع‌رسانی کافی در مورد امکانات و تدابیر حفاظتی موجود برای حفاظت از شهود آسیب‌پذیر به طرف‌های دعوا و شهود ارائه دهند. این اقدامات شامل فراهم کردن اطلاعات دقیق در مورد چگونگی برگزاری جلسات و تدابیر خاص حفاظتی می‌شوند.


برگزاری جلسات با حضور شهود آسیب‌پذیر

مطابق این دستورالعمل، برای جلسات دادرسی که شهود آسیب‌پذیر در آن‌ها حضور دارند، برگزاری جلسات به صورت خصوصی ضروری است. این امر به منظور حفظ حریم خصوصی شهود و پیشگیری از وارد آمدن آسیب‌های احتمالی به آن‌ها صورت می‌گیرد.


شهادت ناشناس

در موارد خاص، دیوان داوری ورزش (CAS) می‌تواند شهادت‌های ناشناس را بپذیرد، به شرطی که این امر با اصول داشتن دادرسی عادلانه منافات نداشته باشد. در این حالت، هویت شهود باید به دقت حفظ شده و از افشای آن جلوگیری شود.


بررسی و آماده‌سازی شهود

شهود آسیب‌پذیر باید امکان دسترسی به لوایح و مستندات قبلی یا مدارک مرتبط قبل از شهادت داشته باشند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا اطلاعات خود را مرور کرده و شهادت دقیق‌تر و قابل اتکایی ارائه دهند.


انتشار تصمیمات و حفاظت از اطلاعات

پس از پایان دادرسی، دفتر دیوان داوری ورزش (CAS) مسئولیت دارد تا از افشای اطلاعات حساس مانند هویت شهود آسیب‌پذیر در اسناد عمومی جلوگیری کند.


کاربرد دستورالعمل‌ها

این دستورالعمل‌ها به عنوان تعهدی عمومی برای حفاظت از حریم خصوصی، محرمانه‌بودن و آرامش افراد آسیب‌پذیری که نزد دیوان داوری ورزش (CAS) ظاهر می‌شوند، عمل می‌کنند.


نتیجه‌گیری

دستورالعمل‌های جدید دیوان داوری ورزش (CAS) ابزار ارزشمندی را برای پنل‌های دیوان فراهم می‌آورند تا از شهود آسیب‌پذیر در جریان جلسات محافظت کنند. این دستورالعمل‌ها نقش مهمی در تضمین سلامت و حقوق افراد آسیب‌پذیر در حوزه داوری ورزشی ایفا می‌کنند.برای مطالعه متن کامل انگلیسی دستورالعمل دیوان داوری ورزش در خصوص شهادت شهود، از این لینک استفاده بفرمایید.

برای مطالعه متن کامل ترجمه فارسی دستورالعمل دیوان داوری ورزش در خصوص شهادت شهود، از این لینک استفاده بفرمایید.